Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

123/1 Vikelva

Vernegrunnlag: Jonsvatnet ligger sentralt i vassdraget og brukes som drikkevannskilde for Trondheim by. Hydrologisk forskningsaktivitet. Viktig for friluftslivet.

Jonsvatnet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2011)

Vikelva er et lite vassdrag som renner i havet like øst for Trondheim. Jonsvatnet ligger sentralt i vassdraget og nyttes som drikkevannskilde for Trondheim by. Vannet er regulert ca 2 m. En brokete strandlinje deler Jonsvatnet i flere basseng. Fra Litlevatnet renner Vikelva i nordlig retning til utløp ved Ranheim.

En av begrunnelsene for vernet var betydningen av nedbørfeltet som nærfriluftsområde for Trondheim og som et område hvor hydrologisk forskningsaktivitet har vært stor.

Fakta

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Trondheim, Klæbu, Malvik
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 123.2Z
Areal: 82 km² 
Største vann: Jonsvatnet, 14,3 km²: 150 moh.
Høydenivå: 516 - 0 moh