Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 06.06.2018

016/4 Rusåi

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Sidevassdrag til Skiensvassdragets øvre deler, ligger i hovedsak i kupert høyfjellsterreng. Steile fjellvegger med dypt nedskåret hoveddal. Vassdragets elver og mange små og mellomstore vann er sentrale deler av landskapet. Elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område. Vurdert sammen med Klevastølåi.

Rusåi ligger nord i Frolandsheiene, vest for Vinje. Det er et høyfjellsvassdrag hvor nær 90 % av arealet ligger over 1000 moh. Landskapet er kupert med mange steile fjellvegger og en hoveddal som har skåret seg dypt ned i terrenget. Vassdraget drenerer østover og har utløp i Smørkleppåi like før denne renner ut i Vinjevatn.

Hovedinntrykket er en fattig fjellvegetasjon som i nedre deler går over i gran- og furuskog. I sørvendte lier finnes små, frodige partier med store bregner og høystaudevegetasjon. Sammen med de natur- og kulturfaglige interessene var vernet begrunnet med at vassdraget omfatter lite påvirkede naturtyper som er typiske for Telemark, og at det er egnet som referansevassdrag sammen med nabovassdraget Klevastølsåi i nord.

Fakta

Fylke: Telemark
Kommune: Vinje, Tokke
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 016.BEB2Z
Areal:  57 km²

Største vann: 
Russvatn: 0,4 km², 1174 moh.

Høydenivå: 
1396 - ca 470 moh