Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

017/2 Kjølbrønnselva

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet i Sør-Norge. Vassdragets tallrike og variert utformede vann og elver er sentrale deler av et særpreget og attraktivt landskap. Botanikk, fuglefauna og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. 

(Foto: Sylvia Smith-Meyer, sept. 2007)

Kjøllbrønnselva er et lite kystvassdrag sørvest for Kragerø nær grensen til Aust-Agder. Vegetasjonen består stort sett av barskog, men med innslag av edellauskog. Vassdraget har innsjøer med bukter og viker som gjør det godt egnet til kanopadling. Kanoturene gir ekstra opplevelse, fordi vannene har gode bestander med ender. Bever finnes, men det er lettest å se spor etter den i form av felte busker og trær, eller beverhytter. I vannene er det gode bestander av ørret, røye og abbor.

Fakta

Fylke: Telemark
Kommune: Kragerø, Gjerstad, Risør
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 017.3Z
Areal: 48 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Ilesjø, 1,2 km²: 29 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
260 - 0 moh