Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet i Sør-Norge. Vassdragets tallrike og variert utformede vann og elver er sentrale deler av et særpreget og attraktivt landskap. Botanikk, fuglefauna og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. 

(Foto: Sylvia Smith-Meyer, sept. 2007)

Kjøllbrønnselva er et lite kystvassdrag sørvest for Kragerø nær grensen til Aust-Agder. Vegetasjonen består stort sett av barskog, men med innslag av edellauskog. Vassdraget har innsjøer med bukter og viker som gjør det godt egnet til kanopadling. Kanoturene gir ekstra opplevelse, fordi vannene har gode bestander med ender. Bever finnes, men det er lettest å se spor etter den i form av felte busker og trær, eller beverhytter. I vannene er det gode bestander av ørret, røye og abbor.