Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 06.06.2018

019/4 Omr. vest for Fyresvatnet

Vernegrunnlag: Vassdragsobjektet ligger i øvre del av Arendalsvassdraget. Elver og mange vann og tjern er sentrale deler av et landskap som stedvis er dominert av flere store og dels forgreinete vann med tilhørende elveløp. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Området vest for Fyrresvatn tilhører Telemarks småkuperte ås‑ og dallandskap, og er typisk for de høyereliggende skog og heiområder mellom Setesdalen og Telemark.

Vernet omfatter nedbørfeltet til elva Fardøla som renner ut i Fyresvatn ved Fardal, og nedbørfeltene til Birtevatn, Brutjern, Tovsliøytjern ned til deres felles utløp i nordenden av Nesvatn som ligger i Gjøvs felt.

Området er meget rikt på vann og tjern. Vegetasjonen viser stor variasjon, men arealet er dominent av fattige heier med spredt tresetting av furu og bjørk. Området er mye brukt som friluftsområde både av lokalbefolkningen og folk fra Arendalsområdet. I alt er det flere hundre hytter i dette terrenget. Kulturfaglige interesser er også knyttet til feltet, bl.a. i form av små steinalderboplasser og jernutvinningsplasser.

Fra vestsiden av Fyresvatn går det vei inn til Birtedalen, ei liten fjellgrend, og til Borggrend, begge steder fine utgangspunkt for fotturer.

Fakta

Fylke: Telemark
Kommune: Fyresdal
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Areal: 187 km²

Største vann: 
Birtevatn: 3,9 km², 611 moh.

Høydenivå: 
1023 - 279 moh