Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet. Vassdraget har en sentral funksjon i et kontrastrikt landskap med kort avstand fra høyfjell med breer, vannfylte botner og aktive elvestrekninger til fjord. Elveløpsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet.

Sommarsetforsen ligger i nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Sommersætelva ligger på halvøya mellom Lavangen og Salangen og har utløp mot nord i Sagfjorden ved Sommersæt, 9 km fra Sjøvegan.

I øvre del ligger to vann i bratte fjelldaler omkranset av høye fjell. Nedre del av vassdraget går i en bratt, skogkledd li. Fjellgrunnen består av skiferbergarter. Ovenfor øverste vann ligger en liten isbre. I nedre del av området er det utviklet terrasser.

Elva grenser til Håkavikvassdraget som har liknende kvaliteter.

Fotoside:

191-2_Sommersætelva_utløpsområde_fotoside.pdf