Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 14.01.2019

Miljøtilsyn

Hanne N. Solum
Vefsnfjorden i Helgeland. Foto: NVE

NVEs miljøtilsyn skal kontrollere at bygging, vedlikehold og drift av vassdrags- og energianlegg skjer i henhold til krav fastsatt i eller i medhold av vassdrags- og energilovgivningen.


Seksjonens oppgaver omfatter godkjenning av planer for anleggsgjennomføring slik at landskap og miljø blir ivaretatt på best mulig måte, og kontroll i bygge- og driftsfasen. Omfanget vil variere avhengig av tiltakets art og størrelse.

For vassdragsanlegg er pålegg og kontroll av hydrologiske undersøkelser og oppfølging av konsesjonsvilkår som minstevannføring og manøvrering av reguleringsmagasin sentrale områder.