Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.03.2009 , sist oppdatert 08.11.2017

139/1 Børgefjell

Vernegrunnlag: Urørthet. Et større naturområde med flere vassdrag som er viktige deler av landskapet. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Børgefjell ble vernet som nasjonalpark allerede i 1963. Ved behandlingen av St.meld. nr.26 (1968-69) ble Børgefjell trukket frem, og både komiteen og Stortinget forutsatte at Børgefjell bevares "uberørt av regulering og utbygging". Verneobjektet Børgefjell ble tatt inn i verneplanen i 1973 (Verneplan I). Deler av objektet lå den gang innenfor Vefsnas nedbørfelt. I forbindelse med at Vefsna ble tatt inn i verneplanen i 2009, er denne delen overført til Vefsna.
 

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag, Nordland
Kommune: Grane, Hattfjelldal, Namskogan, Røyrvik
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Areal: 811 km²

Største vann: 
Store Kjukkelvatnet 2,9 km², 816 moh.

Høydenivå: 
1699 - ca 320 moh