Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

164/1 Store Tverråga

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er sentralt i et visuelt attraktivt og variert landskap. Fungerer som restfelt i et ellers tungt vannkraftutbygget område. Viktig for friluftslivet.

Store Tverråga er sammen med Villumselva sidevassdrag til Sulitjelmavassdraget. Vassdraget har utløp 7 km lenger vest i Skjønståelva.

Fra fjellpartiet og ned i dalen har elva et fall på drøye 500 m. Med unntak av sparsom hyttebygging er de to nedbørfeltene tilnærmet urørte, mens resten av vassdraget er sterkt regulert. Berggrunnen er variert med blant annet skifer og granitt i veksling. Det gir et variert landskap med rik og spennende flora.

Fjellpartiet er kjent som et fint jakt- og turterreng. Enkleste adkomst er fra Jacobsbakken.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Fauske, Saltdal
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 164.C1Z
Areal: 35 km²

Største vann: 
Bajit Skuortajavri, 1,0 km²: 690 moh.

Høydenivå: 
1063 - ca 100 moh