Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

164/2 Valnesfjordvassdraget

Vernegrunnlag: Vassdragets elver, myrer og vann er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap. Elveløpsformer i blant annet aktive grottesystemer, og våtmarksområder med tilhørende fugleliv og botanikk i nedre deler inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Ved Jordbru går elva i underjordisk løp. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Vassdraget ligger mellom Bodø og Fauske, og renner ut i Valnesfjord, en bukt av Skjerstadfjorden.

Fra et alpint høyfjellslandskap med trange, vannfylte botner mellom skarpe rygger og tinder faller Storelva ned i den brede, myrlendte hoveddalen. Elva renner sørover til Valnesfjordvatn, som er feltets største innsjø. Vannet har kontakt til havet som kommer inn gjennom Laukåsstrømmen ved flosjø. Avstanden videre til utløpet i Valnesfjord er ca. 1 km.

Landskapet er variert og kontrastrikt. I dette bildet har vassdraget har en svært viktig funksjon.

Grottesystemer er til del godt utviklet og vannføringen i elva er avgjørende for at prosessene opprettholdes. Blant annet går sidevassdraget Jordbruelva i en 60 m lang grotte under veien i et marmorbelte langs vestsiden av dalføret.  Her er det til dels rik vegetasjon.

Straumsnes ved utløpet er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarksfugl. De lavere deler av vassdraget karakteriseres av vidstrakte myrer og bjørkeskog med til dels høgstaudepreg. 

Både selve elva og terrenget brukes mye til friluftsliv, fiske, fotturer og vinteraktiviteter.

Mellom Valnesfjordvatnet og utløpet krysser både riksveien og Nordlandsbanen elva. Store deler av hoveddalføret er bebygd.

Fotosider:

164-2_Valnesfjordvassdr_ved_brua_fotoside.pdf

164-2_Valnesfjordvassdraget_grotter_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Fauske
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 164.3Z
Areal: 194 km²

Største vann: 
Valnesfjordvatnet, 8,3 km²: 1 moh.

Høydenivå: 
1135 - 0 moh