Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

164/3 Villumselva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er sentrale deler av et attraktivt landskap. Fungerer som restfelt i et ellers tungt vannkraftutbygget område. Viktig for friluftslivet.

Villumsvatn (Foto: Arne Hamarsland, aug 1987)

Villumselva er sammen med Store Tverråga, sidevassdrag til Sulitjelmavassdraget. Elva kommer fra Villumsvatn og Skurotavatn på fjellplatået sørvest for Sulitjelma og har utløp i Langvatn, 5 km vest for Sulitjelma. Fra fjellpartiet og ned til dalen har elva et fall på drøye 500 m.

Berggrunnen er variert med blant annet skifer og granitt i veksling. Det gir et variert landskap med rik og spennende flora.

Fjellpartiet er kjent som et fint jakt- og turterreng. Enkleste adkomst er fra Jacobsbakken. Med unntak av sparsom hyttebygging er de to nedbørfeltene tilnærmet urørte, mens resten av vassdraget er sterkt regulert.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Fauske
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 164.D1Z
Areal: 26 km²

Største vann: 
Villumsvatnet, 0,6 km²: 640 moh.

Høydenivå:
952  - 127 moh