Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 14.02.2018

175/1 Laksåga (Evenes)

Vernegrunnlag: Vassdragets mange elver og vann er sentrale deler av et attraktivt, lavtliggende landskap. Nærhet til større tettsted. Viktig for friluftslivet.

Et lavtliggende landskap med mange elver og vann. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Laksåga ligger på Skånland vest for Narvik og tilhører fastlandsdelen av Lofoten. Vassdraget har utløp i Ofotfjorden ved tettstedet Lakså.

Hovedgreinen har sine kilder vest for Litletinden og renner sørover i et myrrikt skoglandskap med furu og bjørk. Det er flere mindre vann i vassdraget, hvorav Osvatnet og Laksåvatnet er de to største. Etter samløp med elva fra Osvatnet renner Lakså østover til utløp i Ofotfjorden ca. 10 km vest for Evenes flyplass.

Vassdraget er lite, men kontrastrikt. I luftlinje er det bare noen få kilometer fra Litletinden (1134 moh.) og ut til kysten.

Riksveien følger nedre del av vassdraget. Her ligger også det som er av bosetning i nedbørfeltet. Laksåvatnet er regulert i forbindelse med vannforsyning.

Det var særlig interessene for friluftslivet som lå til grunn for vernet.

Fotoside:

175-1_Laksåga_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland, Troms
Kommune: Evenes, Skånland
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr. 175.3Z
Areal: 43 km²

Største vann: 
Osvatnet, 0,3 km²: 42 moh.

Høydenivå: 
1134 - 0 moh