Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 19.02.2018

177/1 Melåa

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er viktige deler av et attraktivt landskap der vannene delvis dominerer i øvre deler. Kulturminneverdier. Nærhet til større tettsteder. Sees i sammenheng med Botnelva og Gausvikelva. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Vassdraget sett fra fergeleiet på Revsnes. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)
Melåa har sitt utspring i Sjuendevatn vest for Rundfjellet (868 moh.), på den østlige delen av Hinnøya på fylkesgrensen mellom Nordland og Troms. Vassdraget har utløp i Austerfjorden, en sidearm til Gullesfjorden.
 
Sju vann ligger på rekke nedover i hoveddalen. Det øverste kalles Sjuendevatnet. Deretter følger Sjettevatnet, Femtevatnet osv, mens det nederste heter Melåvatnan. De ligger på et platå like over tregrensen med liten innbyrdes høydeforskjell.
 
Nedbørfeltet må ses i sammenheng med nabovassdragene, Botnelva og Gausvikelva, som kommer fra de samme traktene og brukes av befolkningen i Harstadregionen til fotturer og fritidsaktiviteter.

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Kvæfjord
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 177.2Z
Areal: 46 km²
 
Største vann: 
Melåvatnan, 0,66 km²: 344 moh

Høydenivå: 
975 - 0 moh