Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

177/2 Botnelva

Vernegrunnlag: Vassdraget er viktige deler av et attraktivt landskap, med små terrengvariasjoner fra fjell til fjord. Nærhet til større tettsteder. Sees i sammenheng med Botnelva og Gausvikelva. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Heimvatnet ligger 191 moh, nær utløpet i Straumsbotn. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Botnelva (Storjordvassdraget) danner sammen med Gausvikelva de store vannene Storvatn, Svartevatn og Melåvassdraget, et sammenhengende turterreng på Hinnøya. Fra bygda Storjord øverst i dalen renner Storelva nordvestover til utløp i Straumsbotn.

Øvre deler har snaufjell. Dalsidene er slake, selve dalføret er skogbevokst.

Elvesletta ved utløpet er en populær badeplass. Harstad turlag har en turisthytte i sørøst, på vannskillet mot Storvatn og Svartevatn. De store interessene knyttet til friluftsliv lå til grunn for vernet.

Fotoside:

177-2_Botnelva_utløpsområde_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Kvæfjord, Harstad
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 177.3Z
Areal: 52 km²

Største vann: 
Steinvatnet, 0,7 km²: 188 moh.

Høydenivå: 
922 - 0 moh