Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

189/1 Tennevikelva

Vernegrunnlag: Vassdragets elver og vann er viktige deler av et attraktivt landskap fra høyfjell til fjord, med store kontraster mellom øvre og nedre deler. Nærhet til større tettsteder. Viktig for friluftslivet.

Fra øvre del av vassdraget. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Tennevikelva ligger nordvest på Skånlandhalvøya sør i Troms fylke. . Elva har utløp til Vågsfjorden.

Øvre deler har et kupert fjellandskap der dalbunnene er formet som botner og fylt av vann. Hovedelva har utspring i flere små vann vest for Skittendalstinden (1306 moh), og renner ned Skittendalen til et roligere furu- og bjørkebevokst landskap. Hovedelva, som skifter navn mellom de forskjellige vatnene, følger en s‑kurve fra kilde til utløp.

Berggrunnen er skifrig og kalkholdig, noe som fører til en nokså rik vegetasjon. Nedre deler ligger under marin grense som er tydelig markert i landskapet.

Landskapet er velegnet til friluftsliv og nyttes særlig til jakt og fiske. Elva er laks- og sjøørretførende.

Fotosider:

189-1_Tennevikelva_kvartærgeol_vern_fotoside.pdf

189-1_Tennevikelva_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Skånland, Evenes
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 189.2Z
Areal: 86 km²

Største vann: 
Blåfjellvatnet, 1,56 km², 129 moh.

Høydenivå: 
1306 - 0 moh