Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 19.02.2018

189/2 Rensåelva

Vernegrunnlag: Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et attraktivt og kontrastrikt landskap fra høyfjell til fjord. Hovedelva går stedvis i store meandere gjennom et markert, men rolig dalføre med flere side daler. Elveløpsformer, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Nærhet til større tettsteder. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Elva meandrerer i fine løsmasser gjennom gammelt kulturlandskap. Vassdraget er omgitt av høye fjell. ( Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Rensåelva drenerer den nordøstlige delen av Skånlandhalvøya sør for Harstad i Troms. Vassdraget drenerer mot nord og har utløp i Åstafjorden ved Elvebakken.

Elva starter i det ville fjellmassivet nord for Skittendalstinden. En østlig og vestlig gren renner sammen innerst i den vide og myrlendte Storjorddalen. Herfra renner først Storjordelva, senere kalt Rensåelva, til utløpet i Astafjorden.

Laks, sjøørret og sjørøye går ca. 5 km opp i elva. Storjorddalen er viktig for reindriften. Naturfaglige hensyn, blant annet knyttet til myrområdene var også viktig vernegrunnlag

Riksveien følger den nedre delen av vassdraget hvor også Rensåvatnet ligger. Her ligger flere hytter.

Sammen med Tennvik‑, Lakså‑ og Kvitforsvassdragene, utgjør Rensåelv et sammenhengende skog- og fjellterreng som brukes til friluftsliv og rekreasjon. 

Fotosider:

189-2_Rensåelva_biomangfold_fotoside.pdf

189-2_Rensåelva_elveløp_kultur_fotoside.pdf

189-2_Rensåelva_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Skånland
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 189.3Z
Areal: 71 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Trangdalsvatnet, 0,4 km²: 386 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1298 - 0 moh