Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 24.10.2017

196/1 Rossfjordvassdraget

Vernegrunnlag: Store fiskeinteresser i vassdragets to store vann med kort elvestrekning mellom. Rossfjordvatnet er viktig del av vernet til tross for at vannet særlig etter utgraving av passasjen til Rossfjorden må betraktes som del av denne. Viktig for friluftslivet.

Finnfjordvatnet er det største vannet i vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Rossfjordvassdraget  ligger på fastlandet nær Finnsnes. Vassdraget har utløp i Rossfjorden, en arm av Malangen.

De to store innsjøene Finnfjordvatn og Rossfjordvatn utgjør en stor del av feltet. De er forbundet med Lakselva, en ca. 3 km lang elvestrekning.

Finnfjordvatn ligger øverst og får tilførsel fra flere små bekker og elver.

Det 10 km lange Rossfjordvatn er en viktig del av vernegrunnlaget. Omfattende undersøkelser knyttet til økologien i vassdraget ble utført i forbindelse med vernet i 1973. Vannet har brakkvann og har passasje til Rossfjorden gjennom en morene som etter vernet er blitt gravd ut for å gi bedre passasje for fisk. Rossfjordvatnet har en egen sildestamme.

 Tettbebyggelse og dyrket mark omkranser de to store innsjøene. Både sørenden av Rossfjordvatn, Rossfjordstraumen og nordenden av Finnfjordvatn er viktige våtmarkslokaliteter. Fiske er en viktig aktivitet.

Fotosider:

196-1_Rossfjordvassdraget_Finnfjordvatnet_fotoside.pdf

196-1_Rossfjordvassdraget_Lakselva_fotoside.pdf

196-1_Rossfjordvassdraget_Rossfjordvatnet_fotoside.pdf

196-1_Rossfjordvassdraget_Straumsnes_fotoside.pdf

196-1_Rossfjordvassdraget_Tårnelva_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Lenvik, Rørreisa, Målselv
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 196.2Z
Areal: 196 km²

Største vann: 
Finnfjordvatnet, 10,4 km²: 25 moh.

Høydenivå: 
1003 - 0 moh