Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 21.02.2018

203/2 Fauldalselva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt landskap med kort avstand fra høyfjell til fjord. Breelvene samles i en karakteristisk vannfylt botn og renner videre i åpent landskap til utløpet. Elveløpsformer, geomorfologi og fugleliv inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Fauldalselva ligger i den østre delen av Tromsø kommune. Elva mottar mange tilløp fra de steile og høye Lyngsalpene, nordvest for Jiekkevarri. Elva følger et dalføre med bratte dalsider. De to siste kilometrene før utløp i sjøen renner elva gjennom et åpenerr landskap med spredt bjørk og furuskog før den munner ut i Sørfjorden, en arm til Ullsfjorden, ca. 6 km nord for Lakselvbukt. Nær utløpet er det mektige sand-og grusavsetninger.

Navnet Fauldalen kommer av at det tidligere var et fuglefjell oppe i dalen der det hekket store mengder sjøfugl. Løsavsetningene i Fauldalen og dalene på østsiden av Sørfjorden er av høy faglig verneverdi.

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Tromsø
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 203.6Z
Areal: 34 km²

Største vann: 
Fugldalsvatnet, 0,4 km²: 357 moh.

Høydenivå: 
1834 - 0 moh