Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 21.02.2018

206/1 Manndalselva (Olmmáiváteatnu)

Vernegrunnlag: Vassdraget er sentrale deler av et karakteristisk landskap med høye fjell, bratte dalsider og korte sidedaler, og med en bred og flat hoveddal. Elveløpsformer og isavsmeltingsformer inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Nedre del av vassdraget. (Foto: Gunnar Kristiansen, 2009)

Manndalselva (Olmmáiváteatnu) ligger i Troms mellom Skibotndalen og Kåfjorddalen. Vassdraget drenerer mot nord og elva har utløp i Kåfjorden ved Løkvoll. 

Det relativt rolige høyfjellsplatået 1000‑1300 moh. står i sterk kontrast til elvesystemene som ligger nedfelt i landskapet som et resultat av isens arbeid under siste istid. Manndalselva er eksempel på en elv som renner rolig i en flat dalbunn omkranset av bratte dalsider. I de mektige løsmasseavsetningene i dalbunnen vises gamle strandlinjenivåer og rester etter gamle elveterrasser. Elva har et komplisert og interessant løpsmønster, som i den senere tid er forandret som følge av flere flomforbygninger.

Det går bilvei inn til Abmelasseter hvor dalføret blir trangere og villere. Det er bygd laksetrapp i elva.

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Kåfjord
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 206.1Z
Areal: 207 km²

Største vann: 
Olmmaijavri, 0,5 km²: 967 moh.

Høydenivå: 
1316 - 0 moh